NATUR DER BEVÆGER

skaber mere aktivitet med fokus på
natur, udemotion, forenings- og friluftsliv. Læs mere »
AKTUELT
Natur der Bevæger er ved at lukke ned for aktiviteter i de seks kommuner, hvor vi har været projektindsats i periode 2013-16. Vi er i øjeblikket i gang med at skrive en evalueringsrapport for projektindsatsen.
Projektet er finansieret af Nordea-fonden og Friluftsrådet samt de seks deltagende kommuner.